ŠTO JE SKRIVENO U HRVATSKOM ZDRAVSTVU?

Menadžment, podaci i informatizacija zdravsta u Hrvatskoj

26 - 28 June 2012, Hotel Kaštel, Motovun