5. kongres hrvatskih pulmologa

s međunarodnim sudjelovanjem

07 - 10 October 2010, Hotel Rixos Libertas, DUBROVNIK, CROATIA